Ode aan het Nederlandse landschap

Het Groene Hart van Holland

Aanhaken bij het themajaar

De regio Groene Hart biedt voldoende potentie om aan te haken bij het themajaar van het NBTC 'Ode aan het Nederlands Landschap' in 2021. Met het DNA Water (ontginning gebied, plassengebied, waterlinie, etc.), Hollands Landschap (weilanden, koeien, slootjes, weidevogels) en Kaas en Streekproducten (CheeseValley, food beleving) sluit zij aan op het themajaar wat in 2021 wordt georganiseerd. Dit themajaar heeft als doel om meer aandacht en waardering te krijgen voor het Nederlands landschap, meer bezoekers aan te trekken en te spreiden in Nederland en bewoners te betrekken bij het landschap.

Kerndocument Groene Hart - themajaar

3 Verhalen staan centraal in het Groene Hart - Ode aan het Landschap

Ode NL Landschap