Disclaimer

Disclaimer
Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite en deze nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite en nieuwsbrief, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. De inhoud van deze internetsite en deze nieuwsbrief en ook de aangegeven verwijzingen worden ingevoerd door derden waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie en gebruik van foto’s uit deze bronnen. De website groenehart.nl wordt bezet door de partijen uit het Groene Hart zelf. Hierdoor is de informatie per object vaak uitgebreider, maar wij kunnen niet garanderen dat alle attracties en evenementen binnen het Groene Hart op de site staan. 

Privacy
Van bezoekers aan de website van het Groene Hart worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Groene Hart Team zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Groene Hart op Facebook
De redactie baseert zich bij het plaatsen van berichten op Facebook op inhoud van derden. Hoewel daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de kans dat bepaalde informatie onvolledig of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van onze Facebookberichten, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. De redactie van het Groene Hart behoudt zich het recht voor om content of reacties geplaatst door gebruikers op de Facebookpagina te verwijderen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen?
Heeft u vragen over de informatie op de website of het waarborgen van de privacy, of wilt u toestemming om content op andere plaatsen te gebruiken, neem dan contact op met het Groene Hart Team: info@groenehart.nl