Terugblikken op - Groene Hart event 2023

Op 7 september vond de Groene Hart Toerismedag plaats. Dit was dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Groene Hart Event van het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Boerderij De Boerinn in Kamerik was gastheer van het mooie event en de weergoden waren ons zeer goed gezind. Het was een super mooie dag met een goed plenair programma, inspirerende sprekers, leuke workshops, entertainment en een Recreatiemarkt. Lees hier meer over de dag en kijk presentaties terug.

Opgaven voor het Groene Hart

Bodemdaling, landbouwtransitie, woningbouwopgave, zomaar een paar opgaven waar het Groene Hart voor staat. Tijdens het Groene Hart Event werken provincies, gemeentes, waterschappen, het Rijk en marketingorganisaties samen om deze opgaven gebiedsgericht aan te pakken.

Bekijk hier de presentaties - Groene Hart Toerismedag 2023

Het programma

Na de keynote van Floris van Alkemade legde Citymarketing expert Carlijn Leenders uit hoe toerisme & recreatie kunnen bijdragen aan-, en onderdeel zijn van gebiedsbrede opgaven. Dat vergt dus een integrale blik!

Vervolgens vonden 3 arena gesprekken plaats waarvan in 1 arena de focus lag op Bestemmingsmanagement met ook een boeiende presentatie over Agro toerisme door het NBTC. In de middag vonden er diverse subsessies plaats. De sessies die specifiek gericht waren op Recreatie waren de sessie over Branding van het Groene Hart en de sessie over Recreatie & Landbouw.

Proef de sfeer - Groene Hart Event 2023