Voorwaarden gebruik beeldbank

Regels voor gebruik van foto’s zoals opgenomen in de beeldbank op Groenehart.nl

U bent vrij om:

De foto te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat, uitsluitend voor doeleinden ( inclusief commerciële doeleinden) die de promotie van het Groene Hart dan wel promotie van recreatie en toerisme in het Groene Hart beogen. U dient de volgende voorwaarden hierbij in acht te nemen.

De voorwaarden:

  • U dient de naam van de fotograaf, indien deze is aangegeven, te vermelden in het bijschrift.
  • U mag de naam van de foto niet wijzigen.
  • U wordt vriendelijk verzocht de merknaam ‘Het Groene Hart van Holland’ in het bijschrift dan wel in de tekst bij de publicatie te noemen.
  • Gebruik van het logo van het Groene Hart van Holland wordt gewaardeerd. Deze kunt u hier downloaden.

U bent niet vrij om:

  • De foto te bewerken, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief niet commerciële doeleinden.
  • De foto zonder onze toestemming op een andere wijze of voor andere doeleinden te gebruiken dan hierboven beschreven.
  • Foto’s van de website Groenehart.nl die niet zijn opgenomen in de beeldbank te delen.