Puur Hollandse natuur

Gebieden in het Groene Hart

Het Groene hart is een nationaal landshap. De verschillende gebieden binnen het Groene Hart van Holland hebben hun eigen karakter en uitstraling. Ieder gebied is uniek qua ligging, landschap en cultuurhistorie. Samen maken zij het Groene Hart van Holland een bijzonder landschap. 

Lees verder
Bekijk hier de mooiste routes

Vechtvallei

De vechtvallei ligt rondom de Vecht en betreft zo'n 6500 hectare boerennatuur. Hier kan je genieten van een open weids polderlandschap aan weerszijden van de Vecht en het Gein.

Oude-Ade

Een waterrijk gebied door brede poldersloten, Kagerplassen, boezemwateren en vele windmolens. Dit herinnert men aan de problemen die men hier gehad heeft met de afwatering. 

Utrechtse Venen

Dit is het land van de kieviten, grutto's en sloten reikend tot aan de horizon. De omgeving wijkt af van de veenontginningen in de rest van het Groene Hart. Een echt oer-Hollands cultuurlandschap dus!

Amstelland

Dit gebied langs de rivier de Amstel omvat zowel een cultuurlandschap als twee grote plassen met mogelijkheden voor ontspanning op en aan het water. In deze unieke omgeving is alles mogelijk!

Hollandse Venen

Hier vind je meer watersportoppervlakte dan bij de Friese Meren. Laat je verrassen door het Nieuwkoopse waterrijk, een oase van rust. Wie het eenmaal heeft ontdekt, is voor altijd liefhebber.

Reeuwijkse Plassen

De Reeuwijkse Plassen is een gebied met een uniek karakter en bestaat uit dertien plassen ten oosten van het dorp Reeuwijk. Ze zijn van elkaar gescheiden door smalle weggetjes. De totale oppervlakte is circa 735 hectare en zijn in de 18e eeuw ontstaan vanuit turfwinning. Nu worden de plassen gebruikt voor diverse vormen van recreatie zoals wandelen, fietsen, varen, duiken en windsurfen. De plassen en de omliggende polders zijn een waar paradijs voor weide- en watervogels en haar spotters.

Natuurgebied de Zouweboezem

Het natuurgebied de Zouweboezem is een nog vaak onontdekte parel. In de 14e eeuw werd dit boezemgebied gegraven om het overtollige polderwater op te vangen. De uitgestrekte rietvelden werden gebruikt door rietdekkers die er de bekende rietdaken voor boerenhofstedes van maakte.

Hou je camera in de aanslag, want de moerasvelden zijn de thuishaven en broedplaats voor vele vogelsoorten. De uitgestrekte moerassige rietvelden zijn het domein van de grootste broedkolonie van de purperreiger in ons land. Ook broeden hier moerasvogels zoals de zwarte stern, porseleinhoen, cetti’s zanger, snor en bruine kiekendief.

Land van Wijk en Wouden

Het meest westelijke deel van het Groene Hart. Rijk aan natuur, water, oer-Hollandse weidelandschappen en cultuurhistorie. 

Utrechtse Waarden

Het landschap is afwisselend met boomgaarden, houtsingels, rivieren, grote open polders, molens, gemalen en prachtige cultuurhistorische boerderijen.

Krimpenerwaard

Tussen de rivieren de Lek, Hollandsche IJssel en Vlist ligt het polderlandschap de Krimpenerwaard. Rijen boerderijen langs een veenriviertje, rechte weteringen en weilanden.

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Een veenweidegebied, gelegen in de zuidflank van het Groene Hart. Het gebied ligt ingeklemd tussen de rivieren Lek, Noord, Linge en Merwede. Een echt Hollandse oase van rust.