Boerderij Buitenverwachting

Er zijn producten zoals diverse soorten vlees, melk, eieren, vergeten groenten uit de experimentele zelfpluk moestuin of wol van onze schapen te koop. Tevens verzorgen we rondleidingen, kinderpartijtjes en ontvangen we scholen.

Boerderij Buitenverwachting is een kleinschalige zich ontwikkelende multifunctionele biologische boerderij in het groene hart. Het hart van het bedrijf wordt gevormd door een kleine 40 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het overgrote deel van deze veestapel bestaat dan uit holsteins, maar er komen steeds meer ‘blaarkoppen’ bij. De blaarkop is een oud, robuust en streekgebonden ras. De stallen voor dit vee staan op twee, 300 meter van elkaar verwijderde locaties. 

Openingstijden

  • Boerderij Buitenverwachting is elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 geopend voor het publiek.

Locatie