Wandelroute: Laarzenpad Geerpolder

1 uur (2.0 km)

In de Geerpolder, tussen Bilderdam en Langeraar (ZH) heeft Staatsbosbeheer een laarzenpad uitgezet. De route loopt de scheidslijn van de waterpeilen in polderĀ en plas.

In 2018 heeft het Hoogheemraadschap Rijnland een scheiding tussen de waterstand in Geerplas en Geerpolder gelegd, waardoor het watersysteem beter is afgestemd op de wensen vanuit landbouw enerzijds en natuur anderzijds.

De Geerpolder ligt in de gemeente Nieuwkoop. De Geerpolder wordt begrensd door de Drecht aan de Noordkant, het Aarkanaal aan de oostkant, de Geerweg aan de zuidkant en de Generaal van Merleweg aan de westkant. De polder heeft een oppervlakte van 466 ha. Qua functie is de polder deels agrarisch en deels natuur.

Dit ga je zien

Startpunt: tegenover Surfclub Ter Aar
Geerweg
2465 AZ Langeraar
Eindpunt: tegenover Surfclub Ter Aar
Geerweg
2465 AZ Langeraar

Beschrijving

Startpunt: tegenover Surfclub Ter Aar
Geerweg
2465 AZ Langeraar

In de Geerpolder, tussen Bilderdam en Langeraar (ZH) heeft Staatsbosbeheer een laarzenpad uitgezet. De route loopt de scheidslijn van de waterpeilen in polderĀ en plas.

In 2018 heeft het Hoogheemraadschap Rijnland een scheiding tussen de waterstand in Geerplas en Geerpolder gelegd, waardoor het watersysteem beter is afgestemd op de wensen vanuit landbouw enerzijds en natuur anderzijds.

Eindpunt: tegenover Surfclub Ter Aar
Geerweg
2465 AZ Langeraar