Tiendwegroute Krimpenerwaard

3 uur 20 minuten (18.0 km)

De Krimpenerwaard is het Groene Hart op zijn mooist. Deze wandeling van 13 of 18 km neemt u mee langs graslanden en sloten die zich uitstrekken tot aan de horizon. Onderweg vertellen houtkaden, boezemwateren en tiendwegen het verhaal van de ontginningsgeschiedenis.

Dit ga je zien

Startpunt: Wellepoort
2825NB Berkenwoude
Eindpunt: Berkenwoude

Beschrijving

Startpunt: Wellepoort
2825NB Berkenwoude
 • De route start bij de parkeerplaats hoek Schaapjeszijde/Wellepoort.
 • Ga op de asfaltweg voorbij het roodwitte hek linksaf het karrenspoort op. Volg de kade rechtdoor.
 • De steeds smaller wordende kade eindigt bij een klaphek. Ga hier rechtsaf en wandel ongv. 2 km. over het gras
 • Klim aan het einde van het grasperceel over het hek (er is een opstapje) en ga op de asfaltweg rechtsaf.
 • Ga na ruim 1,5 km. op de kruising rechtdoor.
 • Ga op de kruising met het fietspad bij paddenstoel 22696 rechtdoor, of ga bij de paddenstoel rechtsaf voor de verkorte route (13 km.) en/of neem een kijkje bij de vogelplas. 
 • Ga na ruim 2 km. aan het einde van de weg rechtsaf, het halfverharde pad op.
 • Ga aan het einde van het pad rechtsaf en wandel rechts langs het water.
 • Volg na 700 m. de weg in d ebocht naar rechts en verderop naar links.
 • Wandel bij paddenstoel 23910 rechtdoor (de verkorte route gaat bij deze paddenstoel rechtsaf)
 • Ga na ruim 300 m. voorbij huisnr. 20 linksaf (Elserkade).
 • Volg na 700 m. de bocht naar rechts en wandel even verder op de splitsing rechtdoor.
 • Ga na 1,5 km. op de asfaltweg rechtdoor en na 100 m. weer rechtdoor (Graafkade).
 • Sla na 400 m. rechtsaf en volg de blauwe paaltjes.
 • Ga aan het einde van het pad rechtsaf en wandel terug naar de parkeerplaats.
Eindpunt: Berkenwoude