Waterstaatswerken

(20.0 km)

Zowel Leimuiden als Rijnsaterwoude hebben door de eeuwen heen strijd geleverd tegen het oprukkende water van de Hollandse Plassen. Het noordelijk deel van Leimuiden moest in de loop der eeuwen prijs worden gegeven aan het water van het gestaag groeiende Haarlemmermeer, ook wel de Waterwolf genoemd. Een deel van het oude dorp ligt op de bodem van het zuidoostelijk deel van de huidige Westeinderplas. Aanvankelijk behoorde zelfs het voormalige eiland Beinsdorp in de Haarlemmermeer tot het grondgebied van Leimuiden. De vervening rond Leimuiden werd in het verleden dan ook nauwlettend gevolgd door het hoogheemraadschap van Rijnland, hetgeen blijkt uit diverse processtukken wegens het ongeoorloofd uitvenen. 

De fietstocht voert langs het veenriviertje de Drecht, een sluis, een oud gemaal, een poldermolen, de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en vele andere polders in dit gebied. 

Dit ga je zien

Startpunt: Restaurant Bij René
Dorpsplein 11
2451BC Leimuiden
Eindpunt: Restaurant Bij René
Dorpsplein 11
2451BC Leimuiden

Beschrijving

Startpunt: Restaurant Bij René
Dorpsplein 11
2451BC Leimuiden

Deze fietsroute is een initiatief van Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude, tot stand gekomen met de medewerking van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Eindpunt: Restaurant Bij René
Dorpsplein 11
2451BC Leimuiden