Schaapskooipad West

(10.0 km)

Deze wandeling gaat door prachtig natuurgebied met grienden en graslanden in het hartje van gemeente Vijfheerenlanden. Tijdens de wandeling loop je sommige stukken over boerenerven heen. Hierdoor zijn honden niet toegestaan. Het wandelpad bestaat uit drie verschillende routes, maar kan ook als één grote route bewandeld worden. 

  • Startpunt: Natuurcentrum de Schaapskooi met parkeergelegenheid, volg de bordjes ter plekke. De route is met geel-rood-gele stickers op paaltjes gemarkeerd.
  • Delen van de route zijn onverhard
  • Routes zijn ook te bewandelen als de Schaapskooi gesloten is

Download het Winterwandelboekje.

Dit ga je zien

Startpunt: Overboeicop 15
Schoonrewoerd
Eindpunt: Overboeicop 15
Schoonrewoerd

Beschrijving

Startpunt: Overboeicop 15
Schoonrewoerd

De Schaapskooi

De Schaapskooi is het bezoekerscentrum van de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden, met vitrines, lectuurhoek, lezingen. diaserie (voor groepen], verkoop van onbespoten fruit en fruitproducten (heerlijk appel- of appelperensap) en wisselende exposities over natuur en milieu. In het winkeltje kunnen o.a. boeken over natuur en nestkasten worden gekocht. Kijk voor openingstijden op de website. 

Ga, na het verlaten van de Schaapskooi, naar links de Hei- en Boeicopseweg op. Volg deze weg voor geruime tijd (ca. 3 kilometer).

De boerderij

Voor de boerderij ligt een authentieke tuin met buxusperken en leilinde. Het bedrijf heeft een ecologische bedrijfsvoering, dat wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is er extra aandacht voor het welzijn van de dieren. Op het bedrijf wordt al vanaf 1988 aan agrarisch natuurbeheer gedaan, zoals onderhoud aan knotwilgen, mooie erfbeplanting en weidevogelbeheer. Vooral op het achterste gedeelte van de kavel over de Wetering komen veel weidevogels voor. Op zestien kilometer slootkanten wordt een actief beheer gevoerd om een zo groot mogelijke variëteit aan planten te creëren. Op het hele bedrijf komen ca. 200 verschillende planten voor. 

Ontstaan van Hei- en Boeicop

In 1250 behoorde Hei- en Boeicop tot het bisdom van Utrecht. Twee Iandontwikkelaars, de heer Hei en de heer Boei kochten het land. Het land van de heer Boei lag ten noorden van de Heiboeicopse weg. Dit gebied heet nu de polder van Neder-Boeicop en de polder van Overboeicop. En de heer Hei bezat ten zuiden van de Heiboeicopse weg grond. Dit gebied heet nu de polder Nederheicop en polder Overheicop. Destijds is er een samenvoeging van het land geweest, wat resulteerde in de gemeente Hei- en Boeicop

Wijngaard Domaine Zwaanskuiken

Nabij de Zwaanskuikenbrug, op de grens van Lexmond en Hei- en Boeicop ligt een wijngaard van 800 m2. Eigenaar Luc Holl verbouwt hier o.a. de druivenrassen Dornfelder, Pinot Noir, Regent, Triomphe d’Alsace.

 Je kunt nu een keuze maken; vóór de Zwaanskuikenbrug links, dit is Schaapskooipad West I (totale afstand 9 km) of over de Zwaanskuikenbrug links, dit is Schaapskooipad West II (totale afstand 10 km).

Schaapskooipad West I :

Bij de kruising voor de Zwaanskuikenbrug naar links via een smalle asfaltweg; de Kanaaldijk. In verband met de verkeersveiligheid is het verstandig om links de dijk af te lopen en in het gras verder te wandelen.

Ga voorbij de Hoekmolen over een bruggetje linksaf een asfaltweggetje in. Waar de asfaltering ophoudt linksaf het fietspad op. Hier is een picknickplaats.

De Hoekmolen

Dit is een oude wipwatermolen, die functioneert als reservebemaling van de polder Neder- en Over-Hei en Boeicop. De wipmolen is van oudsher de meest voorkomende molen in de streek.

Ga, vlak na een huis aan de linkerkant, via een dam naar een kade van de vaart (de Huibert). Volg deze grasdijk (maak gebruik van het fietspad als de grasdijk erg modderig is). Je passeert een brug, (hier is een picknickplaats) maar blijft de grasdijk volgen. Ook passeer je verschillende hekken, waar je langs kunt. Aan het eind naar links een asfaltweg op en hier gelijk rechtsaf.

Loop rechtdoor tot je aan de linkerhand de 18. SVR-camping Overheicop ziet (Overheicop 72a). 

Loop hier het erf op; dit is het fruitteelt- en melkveebedrijf met viswater op 100 meter afstand van de fam. Brouwer. Ga aan het eind van het erf het kavelpad op en loop langs de sloot het volgende weiland door.

Ga aan het einde van het weiland het klaphekje door en steek de brug over. Je bent nu in het terrein van het Zuid-Hollands Landschap (X) . Hier kan de wandelroute van het Zuid-Hollands Landschap gevolgd worden, die herkenbaar is aan geel gekopte paaltjes. Loop in dat geval naar rechts. Ook kun je direct na de brug naar links lopen en vervolgens naar rechts. Loop rechtdoor om weer bij het verenigingsgebouw van de Natuur- en Vogelwacht: De Schaapskooi (1) uit te komen.

Zuid-Hollands Landschap

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die op 12 juli 1934 is opgericht. De stichting heeft tot doel om het typische natuur- en cultuurlandschap van Zuid-Holland te beschermen. Het Zuid-Hollands Landschap beheert anno 2023 ruim 4700 hectare natuur, verdeeld over meer dan 120 natuurgebieden in Zuid-Holland. Het grootste deel (zo’n 4.200 ha) is in eigendom of langjarige erfpacht van de stichting en de overige 500 hectare wordt beheerd in opdracht van overheden en bedrijven.

Schaapskooipad West II:

Je gaat over de Zwaanskuikenbrug links. Na 400 meter ligt camping Bij Nader Inzien. 

Bij Nader Inzien

Op deze camping aan het Merwedekanaal vinden campinggasten een oase van rust en vrijheid. Er is zelfs een trekkershut aanwezig.

Links van de groene schuur loop je rechts het weiland in. Na 100 meter loop je links de kade op. Na de bocht naar rechts hou je links aan en ga je over de wildbrug naar links (bankjes). 

Polderlandschap Scharperswijk

Lakerveld. waartoe de polder Scharperswijk of Scherperswijk behoorde, werd na 1108 ontgonnen. De polder had zijn uitwatering op de Zederik. waarop zij afgemalen werd door de aan de zuidrand van Scharperswijk geplaatste Scherperswijkschen molen. Deze windbemaling bleef ongewijzigd in stand tot 1925-1926. Daarna werd de Scherperswijkschen molen omgebouwd tot een motorcentrifugaalpompgemaal. waarmee sindsdien de hele polder op het Merwedekanaal bemalen wordt.

Je loopt door tot aan het kanaal. Bij de T-splitsing [hier is een picknickplaats) ga je linksaf en na ongeveer 1 kilometer kom je weer bij camping Bij Nader Inzien. Vanaf dit punt volg je het Schaapskooipad West I weer verder. 

Eindpunt: Overboeicop 15
Schoonrewoerd