Defensie-eiland Woerden

Tussen het kasteel en de stadsgracht ligt het Defensie eiland, dat in de 19e eeuw ontstond. Na de ontmanteling van de stadswallen in 1880 werden hier nieuwe werkplaatsen gebouwd door het Ministerie van Oorlog, een Centraal Magazijn voor militaire kleding en uitrusting. Het Magazijn was eigenlijk een soort fabriek voor het opslaan, herstellen, wassen en verspreiden van kleding, uniformen, dekens, tenten en allerlei andere goederen. Vandaar dat er op het terrein een wasserij aanwezig was met een ketelhuis en een bijbehoren schoornsteen, die nog altijd zichtbaar is,

Tegenwoordig heeft het Defensie-eiland een andere functie gekregen, namelijk als woningen en horeceagelegenheden. Enkele restanten uit de 19de eeuw zijn nog zichtbaar zoals, de schoorsteen en de voormalige wasserij.

Locatie