De Kweektuin is een laagdrempelige biologische groentetuinderij, waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen en waar – door middel van biologische groenteteelt en de verhandeling daarvan – (zelf)bewuste consumenten en kwetsbare burgers elkaar ontmoeten.

Locatie