Museum Nieuwkoop

Museum Nieuwkoop is een nieuw museum waarin de collecties en kennis samenkomen van het Oudheidkundig en Poldermuseum, het Smederijmuseum, een Timmerwerkplaats en het Schaats- en Mutsenmuseum (voorheen ‘Koud aan de Dijk’).

Holland is door mensenhanden gevormd. De zorg voor droge voeten, eten en warmte hebben bepaald hoe grote delen van Holland zijn ingericht. In Museum Nieuwkoop leer je het landschap lezen: vanaf de parkeerplaats van het museum zijn in één oogopslag polders, drassig land, slootjes, dijken en de Nieuwkoopse plassen te zien.

Met een bezoek aan Museum Nieuwkoop krijg je inzicht in het ontstaan en de veranderingen in het landschap. Ontdek niet alleen de omgeving van Nieuwkoop, maar ook de ontstaansgeschiedenis van een groot deel van Nederland. Nieuwkoop staat model voor de veranderingen in het Hollandse landschap door de eeuwen heen. Vanaf de eerste ontginningen tot aan de huidige situatie met plassen, moerassen, polders en droogmakerijen.

Openingstijden

  • Elke maandag gesloten
  • Elke dinsdag gesloten
  • Elke woensdag 10.00 - 16.00 uur
  • Elke donderdag gesloten
  • Elke vrijdag 10.00 - 16.00 uur
  • Elke zaterdag gesloten
  • Elke zondag 10.00 - 16.00 uur

Locatie