Stoomgemaal Kamerik Teylingens

Gemaal Kamerik Teylingens is een gemaal uit 1871, dat langs de Van Teylingenweg in Kamerik staat en de Kamerikse Wetering bemaalt. In 1988 werd dit gemaal uit gebruik genomen omdat een nieuw elektrisch gemaal haar functie had overgenomen. Dit elektrische gemaal staat voor de schutsluis uit 1912.

Kamerik Teylingens is een zogenaamd stoomgemaal, hoewel het sinds 1953 door een elektromotor werd aangedreven. Het is één van de oudste nog bestaande stoomgemalen in Nederland. In het oorspronkelijke stoomgemaal is de machinerie aanwezig. Het gebouw is in de loop van 2015 volledig gerestaureerd door de stichting tot Behoud van het Gemaal Teylingens. Het eigendom van stoomgemaal Teylingens behoort toe aan het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, die het beheer heeft gegeven aan Stichting Watererfgoed Groot Woerden.

Vrije inloop en rondleidingen
Het gemaal is gewoonl…

Gemaal Kamerik Teylingens is een gemaal uit 1871, dat langs de Van Teylingenweg in Kamerik staat en de Kamerikse Wetering bemaalt. In 1988 werd dit gemaal uit gebruik genomen omdat een nieuw elektrisch gemaal haar functie had overgenomen. Dit elektrische gemaal staat voor de schutsluis uit 1912.

Kamerik Teylingens is een zogenaamd stoomgemaal, hoewel het sinds 1953 door een elektromotor werd aangedreven. Het is één van de oudste nog bestaande stoomgemalen in Nederland. In het oorspronkelijke stoomgemaal is de machinerie aanwezig. Het gebouw is in de loop van 2015 volledig gerestaureerd door de stichting tot Behoud van het Gemaal Teylingens. Het eigendom van stoomgemaal Teylingens behoort toe aan het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, die het beheer heeft gegeven aan Stichting Watererfgoed Groot Woerden.

Vrije inloop en rondleidingen
Het gemaal is gewoonlijk elke zaterdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur te bezoeken (met uitzondering van feestdagen). Er is een (klein) bezoekerscentrum aanwezig waar een enthousiaste (Gilde) gids bezoekers meeneemt door de geschiedenis van het gemaal, het veenweidegebied en het waterbeheer in de polder. Elke laatste zaterdag van de maand draait de machine, bezoekers zijn dan van harte welkom om te komen kijken. Wil je er zeker van zijn dat het gemaal geopend is en/of de machine draait tijdens jouw bezoek? Neem dan contact op via info@stoomgemaalteylingens.nl. Voor groepen is het mogelijk om een bezoek op afspraak aan te vragen.

Prijzen

  • Gratis toegankelijk

Locatie