Het Dijkhuis was de zetel van het Waterschap Lopikerwaard. Hier kan een rondleiding op maat verzorgd worden op zaterdag of zondag.  Dit kan alleen op afspraak. De uitleg bevat informatie over het watermanagement en dijkbeheer in Nederland, de functie van de waterschappen, het dijkleger en wat zich in dit dijkhuiscomplex afspeelde. 

Dit complex omvat ondermeer het voormalig dijkmagazijn en aangrenzende wachthuis. Op de zolders hiervan is het bezoekerscentrum "Welkom in de wereld van het Dijkleger” (een levensgrote „kijkdoos” met beelden van het dijkleger* vroeger en nu) en de expositie "Dijkhuis en Waterbeheer”  ingericht. Bij de rondleiding bezoek je deze exposities, de omgeving van het Dijkhuis inclusief de schuilkelder in de tuin en het Dijkhuis zelf, waar de entree, het trappenhuis, de grote vergaderzaal en de dijkgravenkamer te bezichtigen zijn.  

Locatie