Grote Kerk Vianen

Contact

Voorstraat 110
4132 AT Vianen
Plan je route

In de 13e eeuw sticht Hubrecht van Vianen een kapel. Deze valt onder de moederkerk in Hagestein en groeit snel. In 1345 werd zij een parochiekerk en kreeg trouw- en begraafrechten. Wel moest hiervoor een jaarlijks geldbedrag aan de kerk in Hagestein betaald worden. In de 14e eeuw werd de kapel vervangen door een eenbeukige kerk. In verband met een vete tussen Vianen en Hagestein besloot de bisschop van Utrecht in 1433 de twee kerken te splitsen.

In het midden van de 15e eeuw werd de kerk vervangen door een driebeukige Gotische hallenkerk, die in oppervlakte gelijk is aan de huidige kerk (inclusief de toren is zij 77,5 meter lang, 43 meter breed en 41 meter hoog). Omdat in de kerk ook het familiegraf van de heren van Vianen ligt, moest hij qua omvang en uitstraling passen bij de voorname status van de Brederodes.

Na …

In de 13e eeuw sticht Hubrecht van Vianen een kapel. Deze valt onder de moederkerk in Hagestein en groeit snel. In 1345 werd zij een parochiekerk en kreeg trouw- en begraafrechten. Wel moest hiervoor een jaarlijks geldbedrag aan de kerk in Hagestein betaald worden. In de 14e eeuw werd de kapel vervangen door een eenbeukige kerk. In verband met een vete tussen Vianen en Hagestein besloot de bisschop van Utrecht in 1433 de twee kerken te splitsen.

In het midden van de 15e eeuw werd de kerk vervangen door een driebeukige Gotische hallenkerk, die in oppervlakte gelijk is aan de huidige kerk (inclusief de toren is zij 77,5 meter lang, 43 meter breed en 41 meter hoog). Omdat in de kerk ook het familiegraf van de heren van Vianen ligt, moest hij qua omvang en uitstraling passen bij de voorname status van de Brederodes.

Na een brand in 1540 werd de kerk met de steun van Reinoud III van Brederode vrijwel direct herbouwd in zijn huidige vorm (een combinatie van hallenkerk en kruiskerk). Onder zijn zoon Hendrik van Brederode werd de kerk gereformeerd. Op 25 september 1566 verdween de Rooms Katholieke inrichting en op 1 oktober vond de eerste protestante prediking plaats.

Locatie