Het Land van Wijk & Wouden is het landelijk gebied tussen de gemeenten Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Leiden en Leidschendam-Voorburg: het meest westelijke deel van het Groene Hart. Een groen, open en weids gebied waar je rust en natuur vindt. Het gebied heeft een rijke historie die direct zichtbaar is in het landschap. De landbouw heeft er een centrale rol en het agrarische weidelandschap, de koeien, hoogteverschillen tussen water en land, weidevogels, windmolens en kleine dorpskernen bepalen de typisch Zuid-Hollandse identiteit.

Het doel van de stichting

Door stad en land op een goede, duurzame manier met elka…

Het Land van Wijk & Wouden is het landelijk gebied tussen de gemeenten Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Leiden en Leidschendam-Voorburg: het meest westelijke deel van het Groene Hart. Een groen, open en weids gebied waar je rust en natuur vindt. Het gebied heeft een rijke historie die direct zichtbaar is in het landschap. De landbouw heeft er een centrale rol en het agrarische weidelandschap, de koeien, hoogteverschillen tussen water en land, weidevogels, windmolens en kleine dorpskernen bepalen de typisch Zuid-Hollandse identiteit.

Het doel van de stichting

Door stad en land op een goede, duurzame manier met elkaar te verbinden bevordert Stichting Land van Wijk & Wouden de leefbaarheid in de regio en brengt stad en land dichter bij elkaar. Haar missie is het buitengebied een duidelijke rol te laten spelen in de leefwereld van de stedelingen, door hen het gebied met zijn natuur, cultuurhistorie en streekproducten zelf te laten beleven en daarmee te enthousiasmeren en hun kennis over de regio te vergroten.

De hoofdactiviteiten van de stichting

Stichting Land van Wijk & Wouden streeft naar een aantrekkelijk, toegankelijk en duurzaam landelijk gebied dat in hecht contact staat met de stad. Ze heeft een unieke functie als intermediair tussen de burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het werkgebied. Daardoor is de stichting in staat initiatieven, creativiteit en middelen van de verschillende partners aan elkaar te koppelen en te helpen versterken.

Het projectbureau richt zich in eerste instantie op het versterken van het netwerk van partijen in de regio. Door initiatieven uit het veld te steunen en door informatie te verschaffen over onderwerpen die aansluiten bij de doelstellingen. Haar rol ligt dus voornamelijk op het vlak van communicatie: het creëren van een dialoog tussen stad en land, door verbindingen te leggen tussen de agrariër en de stedeling, tussen de overheid, natuurorganisaties, ondernemer en het publiek. De stichting is zo een katalysator van kleinschalige ontwikkelingen die vanuit de gebruikers van het gebied worden geïnitieerd.

Een aantal projecten vraagt om een actieve en uitvoerende rol van het projectbureau op regionale schaal die niet door enkele ondernemingen of overheden (kunnen) worden opgepakt. Denk aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van de kaartenset van de regio of de organisatie van Koe Alert en de Polderdag.

Neem alvast een kijkje

Locatie

Reviews

Lees de ervaringen van bezoekers

Bekijk de reviews van bezoekers die al eerder een bezoek aan deze locatie hebben gebracht.

Bekijk alle reviews