Stichting Groene Hart

Stichting Groene Hart zet zich al twee decennia in voor het behoud van het Groene Hart. Zij wil het karakter van het Groene Hart behouden, met al zijn cultuur-, natuur- landschaps- en natuurwaarden. Via de Kwaliteitsatlas monitort de stichting deze kernkwaliteiten van het Groene Hart. Met de wekelijkse Groene Flits, vol culturele tips, politieke berichtgeving op gemeentelijk en provinciaal niveau, onderzoeksrapporten en spraakmakende opiniestukken, heeft Stichting Groene Hart zich laten gelden als belangrijk nieuwsmedium in de regio. Deze goed gevulde nieuwsbrief valt wekelijks op meer dan 7.500 digitale deurmatten. Daarnaast brengt zij elk kwartaal Groene Hart Leven uit, een glossy magazine met interviews en reportages over deze oer-Hollandse regio. Stichting Groene Hart biedt ook ruimte voor debat. Zo organiseert zij jaarlijks enkele keren een kwaliteitstournee of symposium waarin in wordt gegaan op vraagstukken als mobiliteit, leegstand of natuurontwikkeling in het Groene Hart.

Stichtingen bundelen krachten

De besturen van Stichting Groene Hart en Stichting Groene Hart, kloppend hart hebben besloten dat de stichtingen vanaf 2017 samen verder  gaan in een nieuwe Stichting Groene Hart. De nieuwe stichting blijft onveranderd, samen met bedrijven, organisaties, bewoners en overheden, werken een mooi en vitaal Groene Hart. Door het samengaan ontstaat er een krachtige stichting voor het gehele Groene Hart waaraan 250 actieve plattelandsondernemers zijn gekoppeld en meer dan 2.500 vrienden van het Groene Hart. Zeker is ook dat succesvolle activiteiten van beide stichtingen worden voortgezet. Daarbij gaat het om activiteiten zoals Vier de Lente in het Groene Hart, Prinsenmaand, Kwaliteitsatlas, TIP-winkel Groene Hart in Woerden en de Groene Hart Streekproductenverkiezing.

Stichting Groene Hart