Partners

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zet zich samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in voor een mooi én vitaal Groene Hart. In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de drie provincies, een waterschapsbestuurder, een wethouder en een burgemeester. Zij richten zich op het bereiken van concrete resultaten met 10 kernprojecten op onderwerpen als bodemdaling, ruimtelijke kwaliteit en recreatie. De Stuurgroep ondersteunt de gemeenten die het voortouw nemen in de promotie, bijvoorbeeld bij het opstellen van plannen voor de toekomst. In 2014 en 2015 levert de Stuurgroep ook een financiële bijdrage. Het Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart.

Groene Hart Werkt!

Groene Hart Werkt! is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het Groene Hart met als doel het versterken van de economie in deze regio. Groene Hart Werkt! brengt verschillende belangen bij elkaar en verbindt. Het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid verstevigen de samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en stimuleren samen kansrijke (regionale) projecten.

Groene Hart Werkt!

Gemeenten